git sik imajbet fuck google top asyabahis fuck google fuck google borsa jojobet yarrami ye sen seni benden baska siken oldumu sen cok picsin kasmer seni sen git top child porn
Montkodex D.O.O. | Računovodstvena agencija Bijelo Polje

Računovodstvena agencija DOO Mont-Kodex

Računovodstvena agencija DOO Mont-Kodex postoji od 30.08.2006 godine.

Vođenje poslovnih knjiga za mikro, mala i srednja preduzeća.

Sve vrste knjiženja (izvoda, računa, nivelacija, kalkulacija itd…)

Izrada završnih računa i izrada prijave poreza na dobit.

Čime se bavimo

DOO Mont-Kodex svojim klijentima pruža sledeće usluge:

Izrada m-4 obrazaca za zaposlene i povezivanje radnog staža.

Vođenje knjiga ulaznih i izlaznih računa, knjige uvoza i izvoza, tako i knjiga za preduzetnike. 

Sve vrste knjiženja (izvoda, računa, nivelacija, kalkulacija, otkupnih blokova, ličnih primanja itd).

Odjava i raskidi ugovora  i prijava radnika sa sastavljanjem ugovora o radu.

Sravnjenje kartica kupaca i dobavljača.

Izrada završnih računa i izrada prijave poreza na dobit.

Izrada finansijskih izvještaja za preduzetnike i plava prijava.

Vođenje poslovnih knjiga za mala i srednja preduzeća. 

Povracaj pdv-a.

Izrada akcize.

Obračun zarada za zaposlene. 

Izrada i knjiženje putnih naloga.

Vođenje evidencije osnovnih sredstava i obračun amortizacije.

Mjesečna kontrola dokumentacije, izdatih računa i ostvarenog prometa.

Izrada PDV prijave i slanje putem elektronskog digitalnog sertifikata.

Zapošljavanje lica sa invaliditetom kod ZZZCG i obrada sve prateće dokumentacije. 

Izrada dokumentacije za kratkoročne i dugoročne kredite kod banaka.

Izrada dokumetacije za bolovanje kod Fonda zdravstva.

Izrada dokumentacije za porodiljsko bolovanje kod Centra za socijalni rad. 

Poresko savjetovanje i posvećenost klijentima.

tradicija kvaliteta

DOO Mont-Kodex bilježi dobre rezultate u prisustvu finansijskih kontrola, u odbrani klijenata, kao i veliku posvećenost radu i angažovanje.

Kvalitetno i odgovorno

Praćenje propisa u Službenom listu, korisnik Kataloga propisa, posjete seminarima, imalac digitalnog kvalifikovanog certifikata za slanje poreskih obrazaca.

Kontakt

DOO Mont-Kodex
pib  02622009
pdv broj  70/31-00753-9

adiskujovic.mk@yahoo.com

068-673-398

069-995-333

Nedakusi br.32 Bijelo Polje 84000

Radno vrijeme: od 08h-16h