Računovodstvena agencija DOO Mont-Kodex

Računovodstvena agencija DOO Mont-Kodex postoji od 30.08.2006 godine.

Vođenje poslovnih knjiga za mikro, mala i srednja preduzeća.

Sve vrste knjiženja (izvoda, računa, nivelacija, kalkulacija itd…)

Izrada završnih računa i izrada prijave poreza na dobit.

Čime se bavimo

DOO Mont-Kodex svojim klijentima pruža sledeće usluge:

Izrada m-4 obrazaca za zaposlene i povezivanje radnog staža.

Vođenje knjiga ulaznih i izlaznih računa, knjige uvoza i izvoza, tako i knjiga za preduzetnike. 

Sve vrste knjiženja (izvoda, računa, nivelacija, kalkulacija, otkupnih blokova, ličnih primanja itd).

Odjava i raskidi ugovora  i prijava radnika sa sastavljanjem ugovora o radu.

Sravnjenje kartica kupaca i dobavljača.

Izrada završnih računa i izrada prijave poreza na dobit.

Izrada finansijskih izvještaja za preduzetnike i plava prijava.

Vođenje poslovnih knjiga za mala i srednja preduzeća. 

Povracaj pdv-a.

Izrada akcize.

Obračun zarada za zaposlene. 

Izrada i knjiženje putnih naloga.

Vođenje evidencije osnovnih sredstava i obračun amortizacije.

Mjesečna kontrola dokumentacije, izdatih računa i ostvarenog prometa.

Izrada PDV prijave i slanje putem elektronskog digitalnog sertifikata.

Zapošljavanje lica sa invaliditetom kod ZZZCG i obrada sve prateće dokumentacije. 

Izrada dokumentacije za kratkoročne i dugoročne kredite kod banaka.

Izrada dokumetacije za bolovanje kod Fonda zdravstva.

Izrada dokumentacije za porodiljsko bolovanje kod Centra za socijalni rad. 

Poresko savjetovanje i posvećenost klijentima.

tradicija kvaliteta

DOO Mont-Kodex bilježi dobre rezultate u prisustvu finansijskih kontrola, u odbrani klijenata, kao i veliku posvećenost radu i angažovanje.

Kvalitetno i odgovorno

Praćenje propisa u Službenom listu, korisnik Kataloga propisa, posjete seminarima, imalac digitalnog kvalifikovanog certifikata za slanje poreskih obrazaca.

Kontakt

DOO Mont-Kodex
pib  02622009
pdv broj  70/31-00753-9

adiskujovic.mk@yahoo.com

068-673-398

069-995-333

Nedakusi br.11 Bijelo Polje 84000

Radno vrijeme: od 08h-16h